Intensivutbildningen för personbil innebär att du läser teori och kör flera lektioner varje dag under en kortare period. Vanligtvis 2 veckor men ibland längre och ibland kortare beroende på dina förkunskaper.

Denna utbildningsform innebär att tempot är högt så det är bra om du har kört lite innan, men det är inget krav.

Teoriprov och uppkörning görs i direkt anslutning till genomförd utbildning.

Utbildningen är flexibel. Du kan till exempel köra en intensivecka och sedan forsätta i ett lugnare tempo.